Svenska Rapsoljebolaget producerar miljövänliga, biologiskt nebrytbara
produkter av raps för användning inom industrin som ersättning för äldre,
hälsovådliga och mindre miljövänliga produkter.

Kontaktuppgifter:
Gunnar Johansson
070-587 85 51
gunnar@rapsoljebolaget.se